Hej!

Välkommen till Vetenskapspartiet. Vi verkar för att optimera förutsättningarna för vetenskap i Sverige.

Vetenskap är konkurrerande hypoteser som framförs offentligt av olika aktörer. Vi verkar därmed för ett samhälle med stor acceptans för den vetenskapliga processen. Ett samhälle som präglas av en i grunden positiv inställning till konkurrens och decentraliserade lösningar. Att alla parter kan komma till tals och att alla hypoteser kan fritt skapas, distribueras och inhämtas.

Vetenskapspartiet står inte för demokrati eller annan form av kartellbildning. Vi står för vetenskap; att sanningen ska komma fram, även om den är obekväm för en minoritet eller majoritet.

Läs mer om våra insikter här

Läs mer om vår politik här – översiktligt

Läs mer om vår politik här – A-Ö